Stenhus

Om stenhus och dess historia

Vi människor har byggt olika former av stenhus i tiotusentals år. Stenhus är förmodligen den huskropp som har tjänat längst av alla som boning för oss människor. I äldre tider handlade det givetvis om mer enkla former av stenhus. Nu för tiden är lättbetong ett mycket populärt och bra material. Det är ett poröst naturmaterial med goda självisolerande egenskaper, man behöver inte tilläggsisolera och därmed inte blanda olika material. En homogen massiv stomme i lättbetong är att föredra framför mycket annat. Längre tillbaka var det som regel den blivande husägaren som – tillsammans med vänner och släktingar – byggde sitt hus själv. Denna enkla byggnadsteknik är dock för länge sedan förpassad till de mer dammiga skrymslena på något museum. Om man väljer att bygga sitt stenhus i stående väggelement behöver man fackmän till hjälp med montaget (kranförare mfl), men väljer man småblock som också är ett alternativ kan man även själv mura upp det om man är lite händig. Dock är det att föredra att ha erfarna hantverkare för ett fullgott resultat.

Fördelar med stenhus

Vare sig du väljer att bo i ett slott eller en koja så är stenhus att föredra som bostad. Det finns nämligen en hel lång rad av fördelar med att bo och leva i ett stenhus. Ett stenhus är nämligen ofta att föredra ur ett rent miljömässigt perspektiv. Vi talar här om ett hus som byggs av enbart naturliga komponenter. Miljötänkandet finns med i varje steg i produktionen. Du kan aldrig bo i ett mer miljövänligt hus än i ett stenhus. En annan mycket positiv fördel med att bygga ett stenhus är att vi talar om en huskonstruktion som är minst sagt kostnadseffektiv. Bygger du ett stenhus i lättbetong så kommer du att bo både billigt och bra.

Bygga stenhus

Är du intresserad av att bygga ett stenhus så kommer du med hundraprocentig säkerhet att behöva professionell experthjälp för att kunna ro hela projektet i hamn. Du behöver en pålitlig samarbetspartner att luta dig mot och som du kan ta hjälp av för att komma vidare. När det gäller uppförandet av stenhus så finns det två aktörer på denna marknad som utmärker sig mer än andra. Vi talar om Haaks Stenhus och Örementhus, två företag som har lång och gedigen erfarenhet av att bygga stenhus och på så sätt hjälpa vanligt folk att kunna förverkliga sina drömmar. Har du bestämt dig för att bygga ett stenhus i lättbetong så ska du absolut ta dig en funderare över vad både Haaks stenhus och Örementhus har att erbjuda just dig.

Mediabyrå
mVision